Bioestimulació cutània amb factors de creixement

FormatFactoryimat noia

Bioestimulació cutània amb Factors de Creixement plaquetaris

El tractament consisteix a restituir les condicions cutànies, l’aspecte, la textura, el to, la brillantor, … a partir de l’administració de substàncies pròpies del propi organisme (factors de creixement plaquetari) combinades amb aminoàcids i coenzims biològiques. Aquesta tècnica es pot realitzar dues vegades l’any. És pràcticament indolora, i el seu protocol és específic per a cada persona en funció de l’edat, del grau d’envelliment i de les característiques de la seva pell.