Sobrepès, remodelació i celulitis

Sobrepès, Remodelació i Celulitis

Realitzem un protocol de tractament dissenyat per a cada persona en funció de les seves necessitats. Després d’una primera visita on l’especialista li realitza un diagnòstic específic del seu cas, s’elabora una pauta de tractament que varia en temps i combinació de la tècnica a realitzar, en funció dels factors que han fet desencadenar el problema.