Depilació mèdica làser

FormatFactory1,4legs (6)¿Quina diferència hi ha entre depilació làser i fotodepilació?

El Làser tipus IV, exclusivament realitzat en centres mèdics acreditats, emet una llum que, en ser absorbida pel color fosc, s’aplica calor. En aquest cas, l’estructura fosca que absorbeix la calor del làser és, únicament, el fol·licle pilós. Gràcies a aquesta precisió el làser no només aconsegueix uns resultats espectaculars en 3-4 sessions de forma permanent, sinó que a més et garanteix la màxima seguretat, ja que respecta totes les estructures circumdants, tractant només el que ens interessa. La Llum Polsada Estètica, en canvi, és una llum que penetra a la pell i aplica calor de manera més uniforme, sense ser tan precisa. Si bé és cert que treballa a potències inferiors que el Làser Mèdic, això no garanteix més seguretat per a la pell, ja que al contrari que el làser, no seleccioneu de manera tan precisa l’estructura que danya aconseguint amb això, resultats visibles a llarg termini , 11-12 sessions, sense garantir la seguretat i la permanència dels resultats obtinguts.

Amb quina freqüència he de realitzar les sessions?

La depilació Mèdica Làser, realitzada per l’equip de professionals de IMAT, aconsegueix des de la primera sessió tractar el 100% del pèl, gràcies a la nostra experiència ia la nostra impecable tècnica. Això s’evidencia obtenint una pell lliure de borrissol, llisa i sense imperfeccions des de la primera sessió. Amb una sessió aconseguirem eliminar de forma permanent un% de borrissol, variable en funció de la zona tractada i el número de la sessió, la resta del pèl neix a partir dels 2-3 mesos de forma molt feble. A partir d’aquest moment, és a dir, quan el borrissol que encara no hem eliminat ha tornat a créixer, realitzarem la següent sessió.

Quantes sessions es necessiten?

Com hem comentat anteriorment, el làser eliminarà en cada sessió un% de borrissol, que variarà depenent de la zona i del nombre de la sessió, això és degut a que el borrissol creix en cicles que es van repetint i, per aquesta raó, hi ha de realitzar de 4 a 6 sessions per completar la depilació de forma definitiva.

Como hemos comentado anteriormente, el láser eliminará en cada sesión un % de vello, que variará dependiendo de la zona y del número de la sesión, ello es debido a que el vello crece en ciclos que se van repitiendo y, por esa razón, hay que realizar de 4 a 6 sesiones para completar la depilación de forma definitiva.